Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

7/18/07

Identity - Identitet. Mothers, Children and Komse Cradles - Mor, Barn og Komser


Web site of Alan Borvo and Angelina Vinciguerra

Sami identity - Samisk identitet

Är jag en riktig same? en etnologisk studie av unga samers identitetsarbete av Christina Åhrén, 2008
Ole Henrik Magga: Vil ikke kalles Lapp
En same fra Lambertseter
Å gjenreise urfolkenes kulturelle identitet
”Det tredoble stigma” av Jahn-Arill Skogholt(2000)
"Triple stigma" by Jahn Arill Skogholt
Vi er midt i det lulesamiske kjerneområdet, og visste vi ikke bedre, kunne vi ha vært hvor som helst
"Rødt, hvitt og bløff" av Stein Sneve
Samisk Fadervår for sterk kost for nordmenn
Hvilken kultur skal bevares? Minoritets- og etnopolitikk i Sameland
Aktuell forskning ger bättre förståelse för samernas situation
Sørsamene i Telemarkfestivalen
Plass for det samiske flagg i Oslo
Lærebøker og identitet
Den samiske storfamilien kan forstås ut fra et flerforeldre-prinsipp
Del 1: Masteroppgave: "Å være same i Oslo" av Astri Dankersen
Del 2: Å være moderne same i Oslo
Del 3: Ikke kunnskap om "de andre", men for "de andre
Demoniseringen av samene
The Development of Social Anthropological, Sociological and Historical Research into the Post-War Saami Society of Norway
"Modernity and ethnic identity". About fragmentation
Being Norwegian in a shrinking world
Ethnicity versus nationalism
"The cultural contexts of ethnic differences" by Thomas Hylland Eriksen
Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives (Read the book here)
Notes on the imminent collapse of Norwegian national identity
Diversity versus difference: Neo-liberalism in the minority debate
Bateson and the North Sea ethnicity paradigm
"The Nomad: Thinking About Nomads and How Nomads Think" by Niillas Oskal
Förfädernas land: En arkeologisk studie av rituella lämninger i Sapmi 300 f.Kr - 1600 e.Kr
Reindrift, omstilling og identitet
Samisk identitet : Kontinuitet og endring
Forvaltning av samisk identitet i moderne tid
Samer som hetero, friske og annerledes
Dei sjølvrådige: Ei dissentarrørsle i eit fleiretnisk samfunn, Balsfjorden i Troms
Samiske og urfolksrelaterte hoved- og masteroppgaver og doktoravhandlinger.
Oss og De andre - en analyse av de andres betydning i norrøn religion
I skallemålernes fotspor

Sami health - Samisk helse

Helse og omsorgsdepartementet Norge: Samisk folkemedisin og tradisjoner
Saami Ethno Medicine
- An Introduction By Torbjörn Arnold

Connecting and Correcting: A Case Study of Sami Healers in Porsanger Barbara H. Miller
Samisk mytologi og folkemedisin / Sami mythology and folk medicine / Noaidevuohta Ja Álbmotmedisiidna (In 3 languages)
Encounters with the Sami: The Iter Lapponicum of 1732
Et intervju med den Sør-Samiske legen Ester Fjellheim
Population based study of health and living conditions in areas with both Sámi and Norwegian populations-The Saminor Study
Senter for samisk helseforskning
Doktorgrad om psykisk helse hos nordnorsk ungdom
Detection of mutations in patients with occipital stroke
National Public Health Institute in Finland: Molecular Genetics of Lactase Deficiencies
Gene finding in genetically isolated populations
Lifestyle, Genetics, and Disease in Sami
Laktoseintoleranse hos barn
Hypolactasia in Saami subpopulations
Neolithic Europeans were lactose intolerant
“Ancient DNA as a Means to Investigate the European Neolithic” by Malmström, Helena
”Absence of the lactase-persistence-associated allele in early Neolithic Europeans” by J. Burger et al. 2007
Answers.com: "Lactose Intolerance"
Milk allergy 'caused by Stone Age genes'
Ethnobotany and culinary pedagogy
Cereal Grains: Humanity’s Double-Edged Sword
mtDNA Haplogroup U in Northern Finland
”Phylogenetic Analysis of Mitochondrial DNA: Detection of mutations in patients with occipital Stroke” by Saara Finnilä