Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

9/7/11

Coastal Sami - Kystsamer - Boats - Båter & Gakti

Coastal Sami men in Norway. 1930s. Kystsamer i Norge i 1930-årene. Photo by Andreas Moe eller Sigrid Moe. Flickr Photo by Trondheim Byarkiv, 2010. Klikk på bildene for større format.


Sea Saami and Boat building - Sjøsamer og båtbygging

Boats in Vardø harbor, Finnmark in Norway. Båter i Vardø havn. NMFF.002141. Foto av Ellisif Wessel. Ca. århundreskiftet 1800-1900. Flickr Photo av Preus Museum, 2010.

Sami people in "gakti" (i.e. traditional Sami outfit) are baiting a longline at the quay in Kiberg, Finnmark in Norway. Samiske folk i gakti eller kofter agner liner på brygga i Kiberg, Nord-Varanger. NMFF.002145. Foto av Ellisif Wessel ca. århundreskiftet 1800-1900. Flickr Photo av Preus Museum, 2010. Klikk på bildet for å se hele.

Two boats and a man in Grense Jacobselv - Dimianoff. This is on the Russian side of the border. This kind of boat was built by the Sami in the Russian areas. To båter og en mann i Grense Jacobselv - Dimianoff. På russisk side. Dette er en type båt som ble bygd av samene i de russiske områdene. NMFF.002112. Foto av Ellisif Wessel, ca. århundreskiftet 1800-1900. Flickr Photo av Preus Museum, 2010.

Coastal Sami fur trader, Norway in the 1930s. Kystsamisk pelsselger i Norge i 1930-årene. Foto av Andreas Moe eller Sigrid Moe. Flickr photo by Trondheim Byarkiv, 2010.

Coastal Sami Norway in the 1930s. Kystsamer i Norge i 1930-årene. Foto by Andreas Moe eller Sigrid Moe. Photo owner is Flickr Trondheim Byarkiv, 2010. Klikk på bildet for å se hele.

Marit Banne with her child Inga from Sør-Varanger in Norway. About 1897. Portrett av Marit Banne med datteren Inga fra ca. 1897. Fra Sør-Varanger i Norge. NMFF.002159. Foto av Ellisif Wessel. Flickr Photo by Preus museum, 2010.

Foto av Per-Ivar Somby, 2011. Samiske kofter Catwalk, fashion and costumes from Sápmi: 1) Sami Gakti with shawl. Samisk kofte med sjal. 2) Woven Sami shawl in wool. Vevd samisk ullsjal. 3) Samisk luhkka/ poncho. Samefolkets dag. 4) Samekofter/ Sami gakti i.e traditional sami clothing. Flickr Photo by Per-Ivar Somby, 2011.

Foto av Per-Ivar Somby, 2011. Samisk kofte. Sami gakti.

Swedish Sami. Svensk same. Flickr Photo by John Boyd (Taisau), 2004.

Livreima. Samisk belte laget til John Monsen. Sami belt made for John Monsen. Photo by Ingen Grenser, 2009.
Traditonal Sami Clothing in Sweden. Tradisjonelle samiske klær i Sverige. Photo by taisau, 2004.