Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

1/1/12

Old and New Photographs of Sami - Gamle og nye fotografier av samer

Sami girl from Karasjok, Norway. Samisk jente fra Karasjok. Foto brukt med tillatelse av fotografen. Flickr foto © by Michelle Schantz, 2011. Flickr photos by M. Schantz.

Sami people in Kautokeino, Norway. Samiske folk i Kautokeino fra perioden 1920-1930. Foto © Nord Troms Museum, Norge.

Sami men and women in Kautokeino, Norway in 1925. Samiske menn og kvinner i Kautokeino. Inger Marie Mathisdatter Hetta som nr. 2. Foto fra 1925. Foto © Nord Troms Museum, Norge.

Sami groom from Karasjok, Norway. The winter fur coat is called "Pesk". Samisk brudgom i hvit pesk fra Karasjok i perioden 1857-1870. Foto av Selmer Marcus. Karasjok var da tilhørende Nordland, Tromsø stift. NMFF.001370-12. Foto av Preus Museum.

Sami people from Kautokeino, Norway. Samiske folk fra Kautokeino i 1925. Inger Maria Eira nr. 1. Foto © Nord Troms Museum, Norge.

A Sami boy with in a pesk is holding a bow, he is from Vadsø in Finnmark, Norway. En samisk gutt i pesk som holder på en bue, han er fra Vadsø i Finnmark. Foto av Selmer Markus i perioden 1857 - 1870. Eier er Preus Museum, NMFF.001370-11.

Sami people in Havnnes, Nordreisa, Troms County in Norway. Samer i Havnnes, Nordreisa i Troms. Avbildet er Anne Hotti, Per Henriksen Palopaa, Nils Aslaksen Siri, og Per Aslaksen Siri. Foto fra 1942. Foto © Nord Troms Museum, Norge.

Samisk øreskål i sølv, produsert i Luleå, Sverige og brukt i Møre og Romsdal. Photo shared by John Birger Østby, 2011. Eier: Norsk Folkemuseum. NF.1910-0498

Blue light near Karasjok in Finnmark County in Norway. Blått lys nært Karasjok i Finnmark. Flickr foto © by Michelle Schantz, 2011. Flickr photos by M. Schantz.

A traditional Sami belt from Karasjok, Norway. Et tradisjonelt samisk belte fra Karasjok. Foto brukt med tillatelse av fotografen. Flickr foto © by Michelle Schantz, 2011. Flickr photos by M. Schantz.

Kelotupa in Lappi, Finland. Flickr Photo © by alcarilinquë, Ryan Txanson, 2005.

Reindeer herd near Karasjok, Norway. En reinsdyrflokk nær Karasjok. Foto brukt med tillatelse av fotografen. Flickr foto © by Michelle Schantz, 2011. Flickr photos by M. Schantz.

Sami people on a boat in Hamnnes, Nordreisa, Skjervøy in Troms County, Norway. Samiske folk på dekk av en båt i Hamnnes, Nordreisa, Skjervøy i Troms fylke. Foto fra 1935. En av personene er Mikkel Nilsen Sara. Foto © Nord Troms Museum, Norge.

Sami couple in Hamnnes, Nordreisa, Skjervøy in Troms County, Norway. Samiske folk i Hamnnes, Nordreisa, Skjervøy i Troms fylke. Foto fra perioden 1935 - 1940. En av personene er Anne Hotti. Foto © Nord Troms Museum, Norge.

Sami Gákti possible from Lyngen in Norway. Samekofte som sannsynligvis er fra Lyngen. 17 mai 2011. Flickr Photo by alcarilinquë, Ryan Txanson, 2011.

Sami man in a winter coat of fur (pesk) from Salten in Nordland County, Norway. En samisk mann i pesk fra Salten i Nordland. Foto av Marcus Selmer, 1857-1870. Eier av foto er Preus Museum, NMFF.001657.

Sami people and dogs in Hamnnes, Nordreisa, Skjervøy in Troms County, Norway. Samiske folk og hunder i Hamnnes, Nordreisa, Skjervøy i Troms fylke. Foto fra perioden 1935. Personene er Anne Hotti, Nils Aslaksen Siri og Simon Aslak Nilsen Vars. Foto © Nord Troms Museum, Norge.