Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

3/11/09

Old Time Sami People Pictures - Gamle Bilder av Samer

Samisk kvinne fra Kautokeino. A Sami woman from Kautokeino, Norway.

Sami girls from Telemark in Southern Norway, 1880-90ies. Samiske jenter fra Telemark i Sør-Norge, 1880-90-tallet.Click on the picture. Klikk på bildet.

An engraving after Nature: Likely the person sitting to the right is Nils Orbes and the man standing on the left Lars or Nils Joks from Karasjok. A picture of what seems to be the same Mountain Sami Nomad group from Karasjok in Norway can be found in the following source: "En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen" av Jens Andreas Friis, 1871. Et kobberstikk bilde etter naturen: Sannsynligvis er personen som sitter lengst til høyre Nils Orbes og mannen som står til venstre enten Lars eller Nils Joks fra Karasjok. Et bilde av hva som ser ut til å være den samme fjellsamiske nomade gruppen fra Karasjok kan sees i kilden nevnt over.

Nomad Sami family and reinsdeer in Finnmark, Norway from early 1900eds. Samisk familie med reinsdyr i Finnmark fra tidlig 1900-tall.

Jegere med hund tidlig på 1900-tallet fra Sverige. Se nærmere på de flotte peskene og den tradisjonelle samiske ryggsekken. Klikk på bildet. These are two hunters and a dog in the early 1900eds Sweden. Take a closer look at the nice fur coats (pesk) and the traditional Sami backpack. Click on the picture.


Swedish Sami before 1905. Svenske samer før 1905.En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen by J.A. Friis, 1871.