Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

11/1/09

Old photos, weaving and Jarŋŋa - Gamle foto, veving og Jarŋŋa

Sami woman with child in cradleboard, from Troms or Finnmark in Norway. Samisk kvinne med barn i komse fra Troms eller Finnmark. Photo credits to Through Their Eyes: Military Archive by James Payne

Jarŋŋa - Äno jiedna
Swedish Band. Here performing at a concert in Jokkmokk. Svensk samisk band som her opptrer i Jokkmokk. Katarina Rimpi: Vocal. Brita Stina Sjaggo: Vocal. Mandy Senger: Guitar. Jan Östlund Kontrabas. Toni Geiling: Fiolin


Klikk på bildet for en en stor versjon. Click on the photo for a large version.
Young Sami semi-nomad woman with children in the area of northern Norway and Sweden. Ung samisk nomade kvinne med barn i området Nord-Norge og Nord-Sverige.

Samisk nomade gutt i nordlige Skandinavia. Sami nomad boy in northern Scandinavia. Ca. 1880 -1900.

To samiske barn i Nord Skandinavia. Two Sami children in northern Scandinavia. Ca. 1880-1900.


Klikk på bildet for en stor versjon. Click on the photo for a large version.
Norwegian Sami families, early 1900s. Norske samiske familier tidlig på 1900-tallet.

Norsk samisk familie tidlig på 1900-tallet. Norwegian Sami family early 1900s.

The Russian Skolt Sami women Darja og Naska Moshnikov living in Finland, here they are demostrating traditional Sami "Grene" weaving. De russiske Skoltsamiske kvinnene Darja og Naska Moshnikov som bor i Finland demostrerer her tradisjonell samisk greneveving. Photo. Helsinki Universitet, 1955. Credits to: Norsk Folkemuseum

Vakkert dekorert vevredskap med tradisjonelt samisk mønster. Denne er fra Västerbotten i Sverige. Beautifully decorated loom tool with traditional Sami decorations. This is from Västerbotten in Sweden.

Grenevevde tekstiler har blitt vevd av og brukt av samene svært lenge. Grene er kalt for "Rana" i Sverige. Grenevevde tekstiler ble brukt som tepper, teltduk, til enkelte typer klær og som seil for store og små båter.

Greneveving

Greneveving, Manndalen Husflidslag

The traditional "Grene" textile have been woven and used for a long time by the Sami people. "Grene" is called "Rana" in Sweden. Grene textiles were used as carpets, tent canvas, to make some types of clothing and as sails for larger and smaller boats.

This is a smaller type of sail boat used by the Sami. Unfortunately this one has not hoist sails. This photo is probably from Tromsø, Norway. Dette er en mindre båttype brukt til seiling av samene. Beklageligvis har denne ikke heiste seil. Dette foto er sannsynligvis fra Tromsø. Photo credits to: Through Their Eyes: Military Archive by James Payne

Samisk familie i Sverige og Lavvo. Legg merke til det grenevevde teppet i teltduken. Sami family in Sweden and the tent (Lavvo). Pay attention to the traditionally woven "Grene" textile that is part of the tent canvas.

Svensk samisk mann og barn tidlig på 1900-tallet. Swedish Sami man with children in the early 1900s.

Grenevevde tepper ble brukt i Lavvo eller gammer. Dette er en tegning av Knud Leem fra Porsanger i Finnmark i begynnelsen av 1700-tallet. The traditional Sami "Grene" textile were used in Lavvo tents and peat huts. This is a drawing by Knud Leem from Porsanger in Finnmark, Norway in the early 1700s.

Dette er et samisk portrett av en kvinne og to jenter fra Karasjok. Legg merke til samekoftene som er vevd med stiper. This is a Sami portrait of a woman and two girls from Karasjok, Norway. Pay attention to the woven traditional costumes with stripes. Photo by Konrad Nielsen. Credits to Norsk Folkemuseum

A Sami family from Utsjok in Finland. En samisk familie fra Utsjok i Finland.

Jarŋŋa: "Jåvna vuolle"


Sami girls from Finland. Samiske jenter fra Finland.

Swedish Nomad Sami school. Svensk samisk nomadeskole.


Klikk på bildet for en stor versjon. Click on the photo for a large version.
Svensk samisk gruppe med nomadesamer. Personen som sitter som nummer tre fra høyre er Kristina Persdotter. Fra ca. 1880-årene. Swedish Sami nomad group. The person that sits as number three from the right is Kristina Persdotter. The photo is from about 1880s.Sami nomad woman from northern Scandinavia. This seems to be Kristina Andersdotter Gunnare, Könkämä, Sweden in the 1880s. She belonged to a group of Sami semi-nomads that moved the reindeer herds from Sweden to Norway during the summers. Samisk nomade kvinne fra områdene i Nord-Skandinavia. Dette ser ut til å være Kristina Andersdotter Gunnare, Könkämä, Sverige i 1880-årene. Hun tilhørte en gruppe halvnomadiske samer som flyttet med reinsdyra fra Sverige til Norge om sommeren. Photo Credits to: Through Their Eyes: Military Archive by James Payne