Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

3/4/09

Bear Rites - Bjørneriter

Photo credits: Norrbottens Museums Bildarkiv. Drawing Björnfesten or Bear Feast by Ossian Elgstöm (Published in 2002). Photo used with permission. Click on the picture / Klikk på bildet.

Bear cult cartoon 1 Bjørnekult by Ossian Elgstrøm (Kildenett.no)

Bear cult cartoon 2 Bjørnekult by Ossian Elgstrøm (Kildenett.no)

Sami Shaman with drum and a horned hat during a Bear hunt ritual. Samisk sjaman med runebomme og en hornhatt under et bjørnejakt rituale. Credit to: Forum Rare Books Johannes Gerhard SCHEFFER 1682, Dutch. Picture used with permission.

Photo credits to: Nordiska museet, Stockholm, A Horned Hat. Photo used with permission. The hat likely belonged to a Saami Shaman. Found in Oviksfjällen, Jämtland, Central Sweden. Et hodeplagg med horn funnet i Oviksfjällen, Jämtland, Sentrale Sverige. Sannsynligvis ble hatten brukt i forbindelse med samisk sjamanisme.

Compare this hat with the shaman hat illustrated and published in Scheffer (1682), you can see it in the picture over. Also compare with the the horned hat on the figure of a wooden carving from the Oseberg Viking grave in Southern Norway. And also with the picture of Sami shamans from Moses Pitt (English Atlas, 1680).

Sammenlikne denne hatten med hodeplagget til sjamanen som er illustrert og publisert i Scheffer (1682). Gjør også en sammenlikning med hornhatten på en figur utskjært i tre fra Oseberg graven fra Vikingtiden i Sør-Norge. I tillegg også med bildet av samiske sjamaner fra Moses Pitt (English Atlas, 1680).

A figure with a horn hat carved in wood that was part of equipment for tents found in the Oseberg - Vikingship Grave from 834 CE. Likely this image represent a religious ceremony. Click on the photo to see a larger version. En figur med en hornhatt på en treutskjæring som tilhørte teltutstyr funnet i Oseberg - Vikingskip Graven fra 834 CE. Sannsynligvis forestiller bildet en religiøs seremoni. Klikk på foto for å se en større versjon.

Bear Hunting. Bjørnejakt. Credits to: Forum Rare Books Johannes Gerhard SCHEFFER 1682, Dutch. Used with permission.

Photo credits to: Nordiska museet, Stockholm, A Bear Claw Amulet 1, Bear Claw amulet 2. Found in Jokkmokk, Sweden. Bear claws had religious value for the Sami. En bjørneklo funnet i Jokkmokk, Sverige. For samene hadde bjørneklør en religiøs verdi. Photos used with permission.

The amulet have brass rings. Brass was viewed as a protective metal during the bear hunt ritual, and when the men returned home with the dead bear women could only watch it through a brass ring (Source. Varanger Samiske Museum) .

Amuletten har messing ringer. Messing ble sett på som et beskyttende metall under jaktritualet, og når mennene kom hjem med den døde bjørnen kunne kvinnene bare se på dyret gjennom en messingring (Kilde: Varanger samiske museum).

In the picture you can see a ski pole that was also used as a weapon to kill wolfs and bears. Click the picture to read. På bildet kan du se en skistav som også ble brukt som et våpen for å drepe ulv og bjørn på den tiden av året når det er dyp snø. Bladet er av jern og tykk som en tommel. På den nedre delen av staven er en løkke som er ca. 15 cm i diameter som er laget av roten til bartre eller grantre og festet med remser av reinsdyrskinn gjennom et hull i staven. Nederst er det et jernbelegg. Løkken hindrer staven i å synke i snøen når den brukes som en skistav. Staven er laget av bjørketre og er omtrent 122 cm og 3.8 cm tykk.


You can read about the bearhunting rituals of the Sami in the book by Johan Scheffer. Du kan lese mer om bjørnejakt-ritualene til samene i følgende bok som kun er på engelsk:

Johan Scheffer, chapter 19. Kungliga biblioteket, Sweden

Another interesting source to learn more about the Sami Bear Hunt Rituals:

Rituals involving the Bear hunt

En annen interessant kilde for å lære mer om samiske bjørnejakt ritualer:

Ritualer rundt bjørnejakten

Like with the other blog postings more information will be added later. I likehet med de andre bloggpostene vil mer informasjon om dette emnet legges til senere.

References - Referanser:


Text about Sami Religion from Lapponia by Scheffer, 1774

Förfädernas land: en arkeologisk studie av rituella lämningar i Sápmi, 300 f. Kr-1600 e. Kr av Birgitta Fossum (2007)

Rock Carvings in Alta, Norway

" Archaeological and Ethnographic Approaches to Interpreting Finnish Rock Paintings" by Antti Lahelma (2008)

Between the Worlds: Rock Art, Landscape and Shamanism in Subneolithic Finland” by Lahelma
(2005). Norwegian Archaeological Review 38 (1): 29-47.

Rock Carvings in Alta, Norway

Extracts of John Scheffer, History of Lapland

Finsk og samisk mytologi

Ritualer rundt bjørnejakten av Varanger Samiske Museum

Rituals involving the Bear hunt by Varanger Sámi Museum

The Significance of the Bear Ritual Among the Sami and Other Northern Cultures By Brandon Bledsoe, University of Texas

The Bear Went Down the Mountain by John Weinstock

Ritual sites and bear graves

“Rituals involving the Bear hunt” from the book “Lapp life and customs: A Survey” by Ørnulv Vorren and Ernst Manker, Oxford University Press (1962).