Finnmark, Norway (R. Bonaparte, 1884): 1. Rasmus Josefsen Utsi. 2. Mikel Mikelsen Hetta. 3.Jol Andersen. 4.Ivar Samuelsen. 5. Anders Andersen Ellen.

5/31/08

Interactive and other Maps - Interaktive og andre kart / kartor

Carta Marina 1539 by Olaus Magnus. Click on the image.Carta Marina originally made by Olaus Magnus, Lafreris edition from 1572. Carta Marina ble opprinnelig laget av Olaus Magnus. Dette er Lafreris versjon fra 1572. Flickr Photo by Kungliga Biblioteket, Stockholm in Sweden. Click on the map to find larger versions. Klikk på kartet for å finne større versjoner.

Suomen Kartta Paikka
Interaktive kart med Norgesglasset statskart / Interactive Maps of Norway
Lantmäteriet (Kartor)
Lantmäteriet (National Land Survey of Sweden)
Finland: Maps and geographic information
Kartat ja paikkatieto
Eniro Suomen Kartat
Suomen karttoja
The National Land Survey of Finland
Statens kartverk Norge
Map and information over Russian Regions
Россия
Clickable map of Russia
Clickable map of Russia (European part)
Clickable map of Europe
Östersjöns utveckling efter istiden
Reinbeiteområder i 1996 /Reindeer herding areas in 1996
OLD MAPS OF THE ARCTIC REGION OF THE NORDIC COUNTRIES
Friis etnografiske kart over Finnmark (Finnmark, Troms og Nordland) fra 1861
Olaus Magnus' Map of Scandinavia 1539
Esanden flyttevei mellom sommer- og vinterbeite. Johs. Falkenberg 1942-43
Kart m. Samiske stedsnavn øst for Femunden, Johs. Falkenberg 1942-43
Samiske stedsnavn i Esanden-distriktetet.Johs. Falkenberg 1942-43
Map 1599 Theodore de Bry
1599 map of Arctic exploration by Willem Barentsz Kart over Barentshavet og Norden, 1599.

Nordenkartan, Orbis arctoi, 1626 by Andreas Bureus. Kart over Norden. Flickr Photo by Kungliga Biblioteket, Stockholm in Sweden. Click on the map to find larger versions. Klikk på kartet for å finne større versjoner.


General map. Generalkarta 1688, Carl Gripenhielm. Flickr Photo by Kungliga Biblioteket, Stockholm, Sweden. Click on the map to find a larger map versions. Klikk på kartet for å finne større versjoner av kartet.

No comments: